INDIVIDUEL EXECUTIVE COACHING

Individuel executive coaching  mobiliserer og forstærker den enkeltes potentialer, kvaliteter og kompetencer, og sikrer at disse danner udgangspunkt for et styrket og kompetent lederskab. Forløbet indledes med en uforbindende samtale, hvor der fokuseres på hensigt med forløbet, samt sikrer at tillid mellem coach og fokusperson er til stede.

EXECUTIVE COACH PROGRAM

Forløbet strækker sig over et halvt år fordelt over fem moduler. Den enkelte opnår stærk coachende kompetence, og indgår tillige i processer der skaber såvel personlig udvikling som ledelsesudvikling. Forløbet er intenst og undervisningen er professionel og forankret i anvendt psykologisk teori. Der gives gerne referencer. Tilmelding til hold 30 med start januar 2019 er nu åben..

CORPORATE
PROGRAM

Programmet Living Strategy, er et behovsafstemt og helhedspræget udviklingsprogram beregnet for mindre organisationer eller for enkeltstående forretningsområder. Programmet sikrer kompleksitetstolerance, og styrker identitet og handlekraft. Indsatsen er fuldt og helt koblet til den daglige praksis og de konkrete udfordringer denne rummer.

INNOVATION

Forløbet tager fat dér, hvor andre slutter. Velegnet i sammenhænge hvor mere af det samme ikke længere er tilstrækkeligt.  Programmet skaber dyb indsigt i den enkeltes mindset og udfordrer dette. Der er tale om et intensivt forløb der gennem dybdegående refleksion stiller skarpt på vor tids mest centrale fordringer. Forløbet er beregnet for hele ledelsesgrupper.

 

Team Coaching

Team coaching er en investering, der skaber resultater gennem en intensiv fokusering på resultatskabende kommunikation og relationer. Processen tilrettelægges specifikt med udgangspunkt i det enkelte teams særskilte løsnings- og/eller udviklingsbehov.

Testcenter

Vort testcenter, der bygger på en lang række valide erhvervs psykologiske tests, medvirker til at understøtte udviklingsprocesser gennem særskilt tilrettelagte assessments.  Endvidere understøttes betydende rekrutteringsprocesser relateret til centrale nøglepersoner samt topledelse.

Procesdesign

Organisatorisk rettede og omfattende forandringsprocesser rummer iboende en høj kompleksitetsgrad der nødvendiggør et gennemtænkt og fleksibelt design. Vor viden og erfaringsmasse på området medvirker til at sikre veltilrettelagte processer der skaber fremdrift og øger succesraten betydeligt.

Facilitering

Når det er mest optimalt at ledere personligt gennemfører forandrings- og udviklingsprocesser frem for at benytte eksterne konsulenter, giver det mening at benytte en sparring der ”back stage” kan understøtte den nødvendige procesmæssige kompetence, og klæde den enkelte leder på til at gennemføre en fyldestgørende proces.

 

Historien

Grundlaget for den kontinuerlige udvikling af Blichmann Leadership & Coaching Institute blev skabt i perioden 1989-2000, hvor Jane Blichmann drev og ejede PROGRÈS. Virksomheden voksede sig gennem årene til en stærk spiller på markedet, og medvirkede til at skabe markante resultater for såvel danske som internationale virksomheder

Læs mere her

 

Referencer